DOSYA NO ARA

Dosya No
İhale Türü
ara

HABERLER

SON EKLENEN İCRA İHALELERİ

Tarih
İhale Türü
 
ara
icra ihale rehberi
icradan önce kendin sat

İcra Terimleri Sözlüğü

İcra Terimleri Sözlüğü
icra terimleri sözlük, ihale terimleri, icralık ile ilgili terimler, icra sözlük

 Değerli kullanıcılarımız, icra ihalelerini incelemede sizlere kolaylık sağlayacak mini bir sözlük hazırladık.

Kavramların, sadece icra ihalelerine yönelik tanımlarını sunmaya çalıştığımız sözlüğümüze, merak ettiğiniz ya da burada yer almasını istediğiniz diğer “icra/ihale” kavramlarını bizlere ileterek siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Arttırma(ihalede): İhaleye (müzayedeye) giren kimselerin, satışa konu olan malın değerini; açık bir şekilde arttırmaları ve ilgili mala ait en yüksek artırımı yapan kişiye malın satışının yapılması konusunu ifade eder. En bilinen ve “açık” arttırma olarak tanımlanan bu arttırma şeklinin zıttı, “kapalı” arttırmadır.

Cins: Cins, birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu. Taksonomideki en önemli sınıflandırma basamaklarından biridir.

Dosya numarası: İcra ihalelerinde, hukuki takibin gerçekleştirildiği ve icra işlemlerinin belgelendirildiği, aynı konuya ait işlemlerin bir arada toplanmasını sağlayan, yasal evraklara verilen resmi numara. Her bir dosya numarası, tek bir dava için kullanılır.

Hisse: Bir maldan ya da işten herkese düşen, ayrılan pay

İcra Dosyası: Satışa çıkartılan ürüne ait hukuki evraklarının bulunduğu dosya

İcra İhalesi: Haczedilen menkul ve gayrimenkullerin mülkiyetlerinin, yasal şartları gerçekleştiren kimselere açık arttırma ve teklif esasları ile tahsis edilmesini sağlayan işlem, uygulama ve bu işlemlerin gerçekleştiği zaman dilimi.

İhale: Satışa konu olabilecek menkul ve gayrimenkullerin, birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma.

İhale yeri: İhalenin yapıldığı yer

İzale-i Şüyu: Ortak malın paylaşımının söz konusu olduğu davalarda, paydaşların bölüşme konusunda anlaşamamaları halinde, malların değerleme ve paylaşımın mahkemelerce gerçekleştirilmesi. Bir malın, ortak mülkiyet olarak sahibi hissedarlara payları oranında taksim edildiği ya da mahkemenin “oranca” taksimatı mümkün bulmadığı hallerde, ilgili malların satışını sağlayarak, bölüşümü parasal olarak gerçekleştirdiği davalara verilen ad.

Kıymet: Değer

Mahcuz: Haciz altına alınmış, hacizli.

Mal: Mülkiyete konu olabilecek şeyler.

Miktar: Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen ya da azalıp çoğalabilen durumu, nicelik, ölçü, parça, kısım, derece, oran.

Muhammen Bedel: Tahmin edilmiş bedel, biçilen kıymet, ihaleye çıkarılacak iş ya da mal için biçilen tahmini kıymet, bedel.

Muhtelif: Birbirini tutmayan, farklı.

Rüçhan: Öncelikli

Satış Memuru: İcra ihalelerinde, ihaleyi yöneten ve “Satıyorum, sattım” ifadesiyle satışın gerçekleşmesini sağlayan resmi görevli.

Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama gibi işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri koşulların saptandığı resmi belge.

Takdir:  Değer biçme

Teklif: Arttırmaya konu olan menkul ve gayrimenkullere, ihale katılımcıları tarafından biçilen değerin ifade edilmesi, fiyat biçmek, kabul edildiği takdirde menkul ya da gayrimenkulün mülkiyetinin alınacağı bedel önerisi.

Tellal: Satışa arz edilen bir malı, yüksek sesle müşteri muhitine, alıcı kitleye duyuran, çağıran resmi görevli.

Tellaliye: Tellala, yaptığı iş karşılığı verilen ücret, komisyon, hizmet bedeli.

Teminat: İcra ihalesine katılabilmek için, güvence maksatlı olarak önceden yatırılması gereken ve tutarı resmi makamlarca belirlenen meblağ,

Teminat Mektubu: Nakit paranın kullanılmasının istenilmediği durumlarda, üzerinde yazılı tutarın banka nezdinde ve güvencesinde tutulduğu, kişinin ihalede para yerine kullanabilmesi için düzenlenen evrak. Teminat mektupları ile banka, gerekli koşulların oluşması halinde evrakta belirtilen tutar için güvence ve kefalet verir.

Vekâlet: Başkası nam ve hesabına, resmi bir sözleşme ile temsil hakkı kazanmak, vekillikte bulunma.

Vekâletname: Vekil bırakanın, vekiline yazılı olarak verdiği temsil belgesi. Genellikle noterce düzenlenen ve hangi konularda ve ne şekilde temsil haklarının olabileceğini belirten resmi ve yazılı belge.

Yediemin: İcraya konu edilen menkul ya da gayrimenkulün, yasal olarak, resmen ve emaneten teslim edildiği kişinin unvanı.

Yediemin Otoparkı: Araçların emanet edildiği resmi yer.

www.icraburada.comfaysal ö.
07-07-2015 09:50
bu site resmi devlet kanalı değil sanırım.peki burada sizin kazancınız ne oluyor.aracı alırken sizde bir ücret talep ediyor musunuz?anlayamadım gitti.öyleyse giderim icra dairelerine öğrenirim.bulunduğum yer ititbarıyle......
icraburada.com
13-07-2015 10:22
Merhaba faysal ö. , merak ettiğiniz bir çok sorunun yanıtına http://www.icraburada.com/sss adresimizden ulaşabilir, detay ve bilgi alabilirsiniz. Bilginize rica ederiz.

Yorum Yap
İsim Soyisim
E-Posta
Yorumunuz